Tổng hợp thông tin, thủ thuật về SEO

Công ty seo website chuyên nghiệp

Tên miền là gì? April 9, 2015

Tên miền (hay còn gọi là Domain name) là định danh của trang web trên Internet. Tên miền là duy nhất được cung cấp cho chủ thể đăng ký trước. Tên miền thường được kèm với tên của doanh nghiệp hay thương hiệu doanh nghiệp.

Có 2 loại tên miền:

  • Tên miền quốc tế: là tên miền được sử dụng trên toàn thế giới như .com, .net, .biz, .net, .org…. Ví dụ: creative.com, thuongmai.biz…
  • Tên miền quốc gia: là tên miền quốc tế có kèm theo ký hiệu quốc gia như tendoanhnghiep.com.vn (hoặc net.vn, org.vn…)

Tùy theo mô hình tổ chức và nhu cầu của doanh nghiệp sẽ có tên miền như sau:

  • Tên miền .com.vn được dành cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại.
  • Tên miền .biz.com cũng giống tên miền .com.vn, là tên miền khá phổ biến hiện nay.
  • vn là tên miền dùng cho các tổ chức giáo dục.
  • .net.vn được dùng cho cá tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.
  • Tên miền .gov.vn được dùng cho các tổ chức trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương
  • Tên miền .org.vn dùng cho các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, doanh nghiêp hoạt động trong lĩnh vực này.
  • vn là tên miền cho các tổ chức , cá nhân hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao
  • Tên miền .info.vn dành cho các trang của những cơ quan, tổ chức cung cấp nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin và thông tin cá nhân.

Ngoài ra còn có rất nhiều tên miền khác dành riêng cho những lĩnh vực cụ thể khác nhau.